Program konferencije biće postavljena najkasnije do 1. septembra 2019.