Metropolitan univerzitet u Beogradu sa zadovoljstvom najavljuje Jedanaestu međunarodnu konferenciju o bezbednosti informacija (BISEC’2019).

Metropolitan univerzitet u Beogradu u saradnji sa Matematičkim institutom SANU i Udruženjem E-sigurnost organizuje Jedanaestu međunarodnu konferenciju BISEC 2019, koja će se održati 13. septembar 2019. godine u prostorijama Metropolitan univerziteta.

Misija Konferencije BISEC je da poveže sektor privrede, javni sektor i akademske krugove u oblasti bezbednosti informacionih i komunikacionih sistema uzimajući u obzir savremene standarde u pomenutoj oblasti i najnovije informacione i komunikacione tehnologije u praksi, što je i ostvareno prethodnih godina.

Ove godine, glavna tema Konferencije je Zaštita kritične infrastrukture

Podteme su:

Upravljanje zaštitom SCADA sistema
Dizajn sigurnog rešenja za zaštitu podataka u SCADA sistemima
Sigurnosne mere za zaštitu podataka u SCADA sistemima
Implementacija tehničkih mera za zaštitu podataka u  SCADA sistemima
Napredne tehnike zaštite kritične infrastrukture
Upotreba veštačke inteligencijе u zaštiti kritične infrastrukture
Standardi za zaštitu podataka u SCADA sistemima
Zakonska regulativa RS i EU vezano za zaštitu podataka kritičnih infrastruktura

 

Tema okruglog stola je Primena sigurnosnih mera za zaštitu kritične infrastrukture

dok su podteme o kojima će se diskutovati:

Tehničke mere zaštite SCADA sistema

Uticaj veštačke inteligencije u sistemima zaštite SCADA sistema

Pozivamo Vas da prisustvujete, napišete rad i učestvujete u diskusiji. Svi radovi koji prođu recenziju, biće objavljeni u Zborniku radova, u oktobru 2019.

Ključni datumi:
12. jul 2019 Rok za slanje apstrakata
13. jul 2019 Obaštenje o prihvaćenim apstraktima
14. septembar 2019 Rok za slanje radova

Ukoliko ste zainteresovani da nam pošaljete rad ili imate bilo kakvih predloga ili pitanja, kontaktirajte nas na info@bisec.rs

Sve dodatne informacije možete naći na sajtu: https://bisec.metropolitan.ac.rs/

MSc Bojana Trebinjac
Koordinator konferencije
bojana.trebinjac@metropolitan.ac.rs
+381 11 20 30 885