Program konferencije će biti objavljen do 20. septembra 2017. godine.