Program konferencije će biti objavljen do 1. septembra 2017. godine.