Program konferencije će biti objavljen najkasnije 15. septembra.