Metropolitan univerzitet u Beogradu sa zadovoljstvom najavljuje Desetu međunarodnu konferenciju o bezbednosti informacija (BISEC’2018).

Metropolitan univerzitet u Beogradu u saradnji sa Matematičkim institutom SANU i Udruženjem E-sigurnost organizuje Devetu međunarodnu konferenciju BISEC 2018, koja će se održati 20. oktobra 2018. godine u prostorijama Metropolitan univerziteta.

Misija Konferencije BISEC je da poveže sektor privrede, javni sektor i akademske krugove u oblasti bezbednosti informacionih i komunikacionih sistema uzimajući u obzir savremene standarde u pomenutoj oblasti i najnovije informacione i komunikacione tehnologije u praksi, što je i ostvareno prethodnih godina.

Ove godine, glavna tema Konferencije je

Zaštita digitalnih podataka

Podteme su:

 • Upravljanje zaštitom podataka
 • Dizajn sigurnog rešenja za zaštitu podataka
 • Izgradnja sigurnog servisa za zaštitu podataka
 • Sigurnosne mere za zaštitu podataka
 • Digitalna sigurnost finansijskih podataka
 • Digitalna sigurnost medicinskih podataka
 • Digitalna sigurnost eGovernment podataka
 • Klaud bazirani servisi za zaštitu podataka
 • Implementacija tehničkih mera za zaštitu podataka
 • Standardi za zaštitu podataka
 • Zakonska regulativa RS i EU vezano za zaštitu podataka
 • Zaštita podataka o ličnosti

Tema okruglog stola je

Primena sistema za zaštitu podataka

dok su podteme o kojima će se diskutovati:

Tehničke mere zaštite podataka

Uticaj GDPR direktive u RS

Pozivamo Vas da prisustvujete, napišete rad i učestvujete u diskusiji. Svi radovi koji prođu recenziju, biće objavljeni u Zborniku radova.

Ključni datumi:

 1. septembar 2018 Rok za slanje radova
 2. oktobar 2018 Finalno obaveštenje o prihvaćenim radovima

Ukoliko ste zainteresovani da nam pošaljete rad ili imate bilo kakvih predloga ili pitanja, kontaktirajte nas na info@bisec.rs

Sve dodatne informacije možete naći na sajtu: http://bisec.metropolitan.ac.rs/