Metropolitan univerzitet u Beogradu sa zadovoljstvom najavljuje Desetu međunarodnu konferenciju o bezbednosti informacija (BISEC’2018)..

Metropolitan univerzitet u Beogradu u saradnji sa Matematičkim institutom SANU i Udruženjem E-sigurnost organizuje Devetu međunarodnu konferenciju BISEC 2018, koja će se održati 20. oktobra 2018. godine u prostorijama Metropolitan univerziteta.
Misija Konferencije BISEC je da poveže sektor privrede, javni sektor i akademske krugove u oblasti bezbednosti informacionih i komunikacionih sistema uzimajući u obzir savremene standarde u pomenutoj oblasti i najnovije informacione i komunikacione tehnologije u praksi, što je i ostvareno prethodnih godina.

Ove godine, glavna tema Konferencije je

Zaštita digitalnih podataka.

Podteme su:

 • Upravljanje zaštitom podataka
 • Dizajn sigurnog rešenja za zaštitu podataka
 • Izgradnja sigurnog servisa za zaštitu podataka
 • Sigurnosne mere za zaštitu podataka
 • Digitalna sigurnost finansijskih podataka
 • Digitalna sigurnost medicinskih podataka
 • Digitalna sigurnost eGovernment podataka
 • Klaud bazirani servisi za zaštitu podataka
 • Implementacija tehničkih mera za zaštitu podataka
 • Standardi za zaštitu podataka
 • Zakonska regulativa RS i EU vezano za zaštitu podataka
 • Zaštita podataka o ličnosti

Tema okruglog stola je

Primena sistema za zaštitu podataka ,

dok su podteme o kojima će se diskutovati:

Tehničke mere zaštite podataka

Uticaj GDPR direktive u RS

Pozivamo Vas da prisustvujete, napišete rad i učestvujete u diskusiji. Svi radovi koji prođu recenziju, biće objavljeni u Zborniku radova.

Ključni datumi:
15. jul 2018 Rok za slanje apstrakata
24. jul 2018 Obaštenje o prihvaćenim apstraktima
20. septembar 2018 Rok za slanje radova

Ukoliko ste zainteresovani da nam pošaljete rad ili imate bilo kakvih predloga ili pitanja, kontaktirajte nas na info@bisec.rs ili bojana.trebinjac@metropolitan.ac.rs.

Sve dodatne informacije možete naći na sajtu: bisec.metropolitan.ac.rs

MSc Bojana Trebinjac
Koordinator konferencije
bojana.trebinjac@metropolitan.ac.rs.
+381 11 20 30 885