Metropolitan univerzitet u Beogradu sa zadovoljstvom najavljuje Devetu međunarodnu konferenciju o bezbednosti informacija (BISEC’2017).

Metropolitan univerzitet u Beogradu u saradnji sa Matematičkim institutom SANU organizuje Devetu međunarodnu konferenciju BISEC 2017, koja će se održati 18. oktobra 2017. godine u prostorijama Metropolitan univerziteta.

Misija Konferencije BISEC je da poveže sektor privrede, javni sektor i akademske krugove u oblasti bezbednosti informacionih i komunikacionih sistema uzimajući u obzir savremene standarde u pomenutoj oblasti i najnovije informacione i komunikacione tehnologije u praksi, što je i ostvareno prethodnih godina.

Ove godine, glavna tema Konferencije je

Zaštita digitalnih servisa.

Podteme su:

 • Upravljanje sajber sigurnosnim rizicima u digitalnim servisima
 • Dizajn sigurnog digitalnog servisa
 • Izgradnja sigurnog digitalnog servisa
 • Održavanje sigurnih digitalnih servisa u toku rada
 • Sigurnosne mere za provajdere digitalnih servisa
 • Digitalna sigurnost iz perspektive finansijskih digitalnih servisa
 • Digitalna sigurnost iz perspektive eGovernment digitalnih servisa
 • Klaud bazirani sigurni digitalni servisi
 • Digitalni servisi Internet stvari
 • Penetraciono testiranje web aplikacija
 • Penetraciono testiranje infrastrukture
 • Standardi za digitalne standarde
 • Zaštita digitalnih servisa zasnovanih na biometriji
 • Zaštita digitalnih servisa zasnovanih na mašinskom učenju
 • Zaštita konverzacionih agenata.

Tema okruglog stola je

Održavanje sigurnih digitalnih servisa u toku rada,

dok su podteme o kojima će se diskutovati:

Upravljanje ranjivostima i pečovanjem

Bezbednosne operacije i praćenje

Pozivamo Vas da prisustvujete, napišete rad i učestvujete u diskusiji. Svi radovi koji prođu recenziju, biće objavljeni u Zborniku radova.

Ključni datumi:

19. jul 2017 Rok za slanje apstrakata

24. jul 2017 Obaštenje o prihvaćenim apstraktima

20. septembar 2017 Rok za slanje radova

25. septembar 2017 Finalno obaveštenje o prihvaćenim radovima

Ukoliko ste zainteresovani da nam pošaljete rad ili imate bilo kakvih predloga ili pitanja, kontaktirajte nas na info@bisec.rs ili sanja.kovacevic@metropolitan.ac.rs.